DSCN5066
Klicka på respektive pdf för att få planbeskrivningen samt detaljplankarta från 1999-01-14.
Detaljplanens yttergräns är idag den samma som 1999, men observera att det skett markbyten inom området som gör att dagens fastighetsgränser i några fall avviker från detaljplankartan.