DSCN5066
Styrelse för Fågelsundets fiskeläge ekonomisk förening
 
Ordförande: Lars Bergmark
 
Vice ordförande: Henrik Evaldsson
 
Sekreterare: Rose-Marie Karlsdotter
 
Kassör: Ove Opseth
 
Ledamot och postmottagare: Nils Järvström
 
Suppleant: Jessica Boussard
 
Suppleant: Bruno Hagenbring
 
Revisorer för Fågelsundets fiskeläge ekonomisk förening

Sven Inge Mattsson
Katarina Wendin
 
Revisorssuppleant för Fågelsundets fiskeläge ekonomisk förening
Inger Bergström
 
Valberedning för Fågelsundets fiskeläge ekonomisk förening
Johan Boussard
Markus Holmqvist

StyrelsenS riktlinjer för styrelsen arbete.

I bifogade fil redovisas dessa. Riktlinjerna är avsedda att diskuteras och anpassas med vunna erfarenheter.

Styrelsen har också tagit fram en informationsskrift till medlemmarna. I bifogade skrift lämnas information om den gemensamma äganderätten och betydelsen av medlems arrendekontrakt m.m. I denna information hänvisas till mallar för tillstånd, godkännande av överlåtelse av kontrakt, godkännande av övergång av kontrakt genom arvskifte och/eller bodelning samt en skrift med utdrag ur gällande arrendekontrakt. Filer med dessa handlingar bifogas därför också.

Vi hoppas att många kommer på stämman

Med bästa sommarhälsningar

Styrelsen