DSCN5066
Styrelse för Fågelsundets Hamn- och Stugförening
 
Ordförande och postmottagare: Lars Bergmark
  
Vice ordförande: Henrik Evaldsson
  
Sekreterare: Rose-Marie Karlsdotter
  
Kassör: Ove Opseth
  
Ledamot: Nils Järvström
 
Suppleant: Jessica Boussard

Suppleant: Bruno Hagenbring
 
Revisorer  för Fågelsundets Hamn- och Stugförening
 
Sven-Inge Mattsson
Johan Boussard
 
Revisorssuppleanter för Fågelsundets Hamn- och Stugförening
 
Inger Bergström
Micael Lindström

Valberedning för Fågelsundets Hamn- och Stugförening

Johan Boussard
Markus Holmqvist