DSCN5066
Styrelse för Fågelsundets samfällighetsförening (GA 10)
 
Ordförande: Lars Bergmark
 
Vice ordförande: Henrik Evaldsson
 
Sekreterare: Rose-Marie Karlsdotter 
 
Kassör och postmottagare: Ove Opseth
 
Ledamot: Nils Järvström
 
Suppleant: Jessica Boussard 
 
Suppleant: Bruno Hagenbring
 
Revisorer för Fågelsundets samfällighetsförening (GA 10)
 
Micael Lindström
Sven-Inge Mattsson
 
Revisorssuppleant för Fågelsundets samfällighetsförening (GA 10)
 
Inger Bergström
 
Valberedning för Fågelsundets samfällighetsförening (GA 10)
Johan Boussard
Markus Holmqvisk