DSCN5066

Om Fågelsundet

 

Fågelsundet ligger på Hållnäshalvöns yttersta spets i Norduppland.

Avstånd från Hållens by: 3 km
Avstånd från Hjälmunge: 9 km
Avstånd från Hållnäs kyrka / Edvalla: 11 km

 

 

Gästhamn: N 60o 36´8´´, E 17o 56´17´´

 

 

Historik

 

Fågelsundets fiskehamn är Upplands största fiskehamn med karakteristiska sjöbodar från skilda tider. Det finns idag ca 60 enheter av traditionella sjöbodar och kokhus.

Under fliken detaljplan finns dels en karta från 1831-33 dels en karta från 1932 som visar fiskelägets dåvarande utbredning. Fiskets stora blomstringsperiod var under 1940-talet då många av dagens sjöbodar uppfördes. Då fanns det 31 båtar i hamnen varav 7 däckade s.k. fiskekuttrar. 1952 fanns i Fågelsundet 24 yrkes- och 10 binäringsfiskare.

Fågelsundets Hamn- och Stugförening bildades 1980 och har som syfte att bevara fiskeläget Fågelsundets karaktär och särart och att hävda medlemmarnas gemensamma intressen.

En gemensamhetsanläggning GA 10 bildades den 20 mars 2006 med syftet att förvalta vägar, naturområden och gångstigar.

Fågelsundets Fiskeläge Ekonomisk Förening (bestående av ägare av sjöbodar och kokhus som då stod på kommunens mark) förvärvade 2008 hamnfastigheten och kringliggande naturmark av Tierps kommun.

 

 

 

Föreningarnas bildande

 

Fågelsundets Hamn- och Stugförening                        1980

Fågelsundets samfällighetsförening GA 10                  2006

Fågelsundets Fiskeläge Ekonomisk Förening                2007